PRIVACY VERKLARING

Auto Olijnsma hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto Olijnsma houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEGEVENS ONDERNEMING

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Auto Olijnsma Rinia van Nautaweg 2b te Gytsjerk. Auto Olijnsma in ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer …….. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons po wilt nemen, kan dat via ons telefoonnummer 058-2561224, of via ons e-mailadres info@autoolijnsma.nl

DOEL GEGEVENSVERZAMELING

Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen omschrijven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen zijn:

1)Contact: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u telefonisch contact opneemt met Auto Olijnsma en er een afspraak wordt ingepland voor de werkplaats/verkoop.
Er wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om u een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Kenteken

2) Aanvraag op uw auto. Uw persoonsgegevens worden verzameld als u via Auto Olijnsma een vrijblijvende offerte , proefrit, of terugbelverzoek indient. In de formulieren vragen we u alleen naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn bij het behandelen van uw aanvraag. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens.

  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Adres, postcode en plaats
  • Kenteken

DUUR VAN GEGEVENSVERZAMELING

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

  • Contact: Op het moment dat je contact opneemt met Auto Olijnsma bijvoorbeeld telefonisch worden uw persoonsgegevens opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor een onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek voor verder contact worden uw persoonsgegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn.

DELEN VAN PERSOONSGEVENS

De informatie die binnenkomt via de receptie of verkoop kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Auto Olijnsma hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invoeren van uw persoonsgegevens worden deze cersleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autoolijnsma.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te in indentificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Als we dit doen dan zullen we dit op onze website aankondigen.

VRAGEN EN FEEDBACK

Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en deze kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent.

Deze verklaring is op het laatst bijgewerkt op 19 november 2021.